کانال دانلود مداحی و نوحه نوحه گرد
  						شب ۱۸ صفر

شب ۱۸ صفر

دسته بندی: صفر, مطیعی, روضه, اربعین, زمینه, حضرت رضا, شور, ذکر
30-10-1396, 11:00
جلسه پنجم مراسم هیأت میثاق با شهدا در ایام اربعین حسینی (عمود ۷۲۸ - موکب طلّاب المقاومة الحسینیة) با نوای حاج میثم مطیعی که مورخ 96/08/15 اجرا شده است، به صورت صوتی آماده دریافت می باشد. [...]
  						ظهر ۱۷ صفر

ظهر ۱۷ صفر

دسته بندی: صفر, مطیعی, اربعین, زمینه, شور, امام زمان
5-10-1396, 11:48
جلسه چهارم مراسم هیأت میثاق با شهدا در ایام اربعین حسینی (عمود ۷۲۸ - موکب طلّاب المقاومة الحسینیة) با نوای حاج میثم مطیعی که مورخ 96/08/15 اجرا شده است، به صورت صوتی آماده دریافت می باشد. [...]
  						شب ۱۷ صفر

شب ۱۷ صفر

دسته بندی: صفر, مطیعی, روضه, اربعین, زمینه, واحد, شور, امام زمان
30-09-1396, 12:24
جلسه سوم مراسم هیأت میثاق با شهدا در ایام اربعین حسینی (عمود ۷۲۸ - موکب طلّاب المقاومة الحسینیة) با نوای حاج میثم مطیعی که مورخ 96/08/14 اجرا شده است، به صورت صوتی آماده دریافت می باشد. [...]
  						ظهر ۱۶ صفر

ظهر ۱۶ صفر

دسته بندی: صفر, مطیعی, روضه, زمینه, اربعین, واحد, شور, امام زمان
23-09-1396, 08:24
جلسه دوم مراسم هیأت میثاق با شهدا در ایام اربعین حسینی (عمود ۷۲۸ - موکب طلّاب المقاومة الحسینیة) با نوای حاج میثم مطیعی که مورخ 96/08/14 اجرا شده است، به صورت صوتی آماده دریافت می باشد. [...]
دسته بندی ها